Бърз Старт


Начален екран

При първоначално зареждане на нашия уебсайт във вашия браузър, ще се озовете пред началния екран на нашия сайт

Там ще видите следните неща:

Лого

От логото, намиращо се на всяка страница в нашия сайт, ще можете да се връщате към началната страница на сайта.

Меню

От менюто, ще можете да избирате към коя страница искате да бъдете насочени, да видите съдържанието в нея, както и да потърсите допълнителна информация за всички продукти и услуги, предлагащи се от компанията, или да потърсите връзка с нас.

Смяна на езика

От бутона вдясно, ще можете да направите настройки за промяна езика на уебсайта. Възможните опции за промяна на езика са български и английски.

Централна част

Централната част е разположена централно на всяка една страница. От нея можете да научите повече за дейността на компанията, за нашите партньoри, да се за познаете с нашия екип и партньoри, да видите продуктите и услугите, които предлагаме, или да намерите информация за връзка с нас.

Информационна част

Намира се най-долу на всяка страница, която ще посетите. От нея можете да видите информация за това как може да се свържете с нас.